• Apr : 13 : 2014 - yes Oh gallery
  • Apr : 11 : 2014 - אביב הגיע
  • Apr : 2 : 2014 - המיזמים שכדאי להכיר: Cofix וCUPS
  • Sea : 18 : 2014 - מתמגנטים על תל אביבחפשו את המטמון.
  • Sea : 13 : 2014 - תל אביב מרגישה טוב עם אופניים

די אינטגרלי לראות יצירה במרחב העירוני, גם אם היא ותיקה, כמובנת מאליה. יצירה שתישאר איתנו שנים, ברור מאליו שבשלב כלשהו נפרד ממנה, אנו מודעים לכך שיצירה שנמחקת מפנה את מקומה ליצירה חדשה, להתרגשות חדשה. קל לנו שמדובר ברייטרים שמנהלים שיחות בינם ובנפרד מסצנת אומנות הרחוב שמנהלת דיאלוג שנפתח למגוון מידיות, הרייטרים מנהלים את הדיאלוג בקודים ומתקשטים בצבעים ובתחכום, הרחוב הוא הכיכר בה מנהלים שיחה דמוקרטית, או קרב, כשמדובר בעבודה שהיא עוגן הפרדה קשה יותר ובשנים האחרונות אנו נפרדים תדיר מעוגנים שנקשרנו אליהם.

1בלתי גמורה1

הבלתי גמורה של Zero sents וknow hope

בפינת הרחובות סלמה ושלבים עמדה מסשנים יצירת אומנות ייחודית שהיא הרבה יותר מעוגן, עבודה משותפת לאמנים Zero sents וknow hope מתקופה שקבוצת SMD הסטייל חייב למות פעלו יחד כקבוצה במרחב הציבורי. ייחודה של העבודה שהיאבלתי גמורהונשארה כזו מס’ Years, עד למחיקתה באמצע חודש מאי 2013. ישנם מסמצבים בנוגע ליצירות גרפיטי ואומנות רחוב, הידיעה שהיצירה תשרוד בן יום למסשנים עד שתמחק עי הראשיות, המבנה יעבור תהליך שימור או פינוי בינוי, או שפגעי מזג האוויר עם הזמן יפגעו בה, מצבים אחרים הם עליה על עבודה הן בשל מאבק על טרטוריה, אינדיבידואלי, או בשל החלטת האמן לעלות עליה עם עבודה חדשה.

384088_263521027040989_687576999_n

Know hope

To”בלתי גמורהיש לי קשר וסנטימנט, פגשתי בה בכל יום בנסיעה בקו 25 לפלורנטין או לאוניברסיטה והיא התחברה לי מאוד לסימפוניההבלתי גמורהשל שוברט, רק שבניגוד אליה, היא כבר לא קיימת בצורה שאפשר לצפות ולחוש אותה במרחב הציבורי או בגלריה והיא לא הושלמה עי מלחין אחר ועתידה להשכח, זו סיבה שחשוב לי לתעד אותה, מבחינתי היא אבן דרך בפרק התל אביבי.

The ..”בלתי גמורהשל Zero sents וknow hope בשל ייחודה יכלה להשאיר איתנו שנים רבות אילו הייתה נרכשת עי גלריה בשלמותה והייתה רושמת פרק בתולדות עידן אומנות ברחוב בשל נקודת הזמן ובשל הקלסיקה שבה.

בלתי גמורה1

  • Tweet
  • Pin It

2 תגובות so far.

  1. אביגיל says:

    מתי איש רגישות ותבונה . ההתבוננות והניסוח שלך מרגשות כל כך. Thank you

Leave a comment


Twitter Updates

No public Twitter messages.

Advertisers