• Oct : 22 : 2013 - Street art: הכמיהה לארנבים
  • Oct : 17 : 2013 - מרכז אתגרים עש שניאור חיישן
  • Oct : 7 : 2013 - תשיעיות: תל אביב בתכלת
  • Oct : 1 : 2013 - גשר האוהבים
  • Sep : 24 : 2013 - Street art: UNTAY – סדרת הבנדנות

קשה לפספס בביקור בפריס הצרפתית בגשר האומניות לשעבר החוצה את הסיין או בקלן הגרמנית בגשר רכבת הקשתות שחוצה את נהר הריין בגשרי האהבה ספונטני, גשר אהבה בדרך כלל הוא גשר הולכי רגל, נוח לקשור בו מנעול, אוהבים (בודדים, גאים, גאות, סטרייטים ועוד….) מגיעים אליו עם מנעול, מקשטים את המנעול, רושמים טקסט, קושרים את המנעול וזורקים את המפתח למים כהצהרת אהבה, אפשר לשמור מפתח אחד למקרה של פרדה ולהשליך את המפתח הבודד שנותר עם המנעול למים, ולשחרר לקראת אהבה חדשה בתקווה שתלווה באהבה וחיוך גם בעתיד, גם תל אביב רצתה אחד משלה והעירייה הכריזה על הגדר לאורך מעגנת גשר המנוף כעל גשר האהבה, בביקור שם ניתן להבחין במסמנעולים אך ברור שלא מדובר במשהו שיהפוך לגשר אהבה ראוי וזאת ממססיבות, על חלק מהגדר יושבת מסעדה, בחלקה שטח המנוף ולעתים מתקיימים אירועים ברציף, אבל הסיבה המרכזית לכך הנוסף מתחלקת לשתיים, לא ממש נוח לקשור שם מנעול ואין רצף הליכה, צריך לתכנן ולהגיע במיוחד, מעבר לכך צריך אולי לבדוק אך נוצרו גשרי האהבה בפריס ובקלן, האם בהכרזה עירונית או בספונטניות עי תושבים מבקרים ותיירים, לכך תשובה אפשרית אולי בפסקה הבאה, מעבר לכך יתרון גשרי האהבה בפריס ובקלן בכך שמדובר בגשר הולכי רגל, גשר שחוצה נהר, גשר שאלפי בני אדם חוצים אותו וגשר עם נוף נהדר.

תשובה אפשרית לסוגיה אפשר לראות בגשר אוהביםספונטני על גשר “The exhibition, מדובר בגשר קלאסי לגשר אהבה, מדובר בגשר להולכי רגל, גשר החוצה נחל, הנוף ממנו קסום ואלפי בני אדם משמשים בו הן להגיע ליריד המזרח המתחדש, צפון הנמל ונמל תל אביב, מגיעים מפארק הירקון ומחניון רידינג, חניון חינמי מהגדולים בעיר.

גשר האוהביםהחוצה את נחל הירקון הוא גשר יפיפה ומשני צידיו גדר שתי וערב המאפשר קשירת מנעולים נוחה, אסתטית וברצף, יש לו את כל האלמנטים לשמש כגשר אהבה מוצלח, החל מנהירת אלפי מבקרים ועד לפלטפורמה בו ובסביבתו, נחל הירקון היא המקבילה לנהרות אירופה, אם כי מיניאטורית מעט, אך עדיפה על אחד מגשרי האיילון.

גשר האוהביםמצוי בתחילת דרכו וכבר רואים אך הציבור נוהר, קושר, משליך את המפתחות אל המים, משתמש במנעולים צבעוניים, מקושתים ומוצהרים בסימני ומילות אהבה, מעניין לראות אך יראה בעוד כשנה.

וגם זה יכול לקרוא, הגדר בגשר האוהבים (Bridge Exhibition) מעט עדינה, הביטו בצילום הבא ובצילומים נוספים, הגשר נראה תפור לשמש כגשר אהבה, הנוף ממנו קסם, גדר שתי וערב מזמינה קשירה, אך ספק אם תעמוד בלחץ ובכובד המנעולים סוגיה שתעסיק את פרנסי העיר בעתיד הקרוב, מעבר לעדינות הגדר הגשר מעט צר ולא מאפשר הצבת ספסלים במרכזו, הוא עצירה וישיבה על תחתיתו בעיקר בעת לחץ ומעבר מבקרים.


  • Tweet
  • Pin It

Leave a comment


Twitter Updates

No public Twitter messages.

Advertisers