Rush Hour: Breast’ Kings of Israel

זה מקסים לראות את הבגרות של הרבה מציבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים לשטחים החופפים להליכה ולרכיבה, תל אביב היום סוללת שבילי אופניים בהפרדה בגובה הכביש או המדרכה, נגמר עידן הסימון בשבלונות על המדרכה, עדיין יש מצבים בהם הולכי רגל הולכים על שביל ורוכבי אופניים רוכבים על המדרכה כאשר יש שביל בהפרדה ומדרכה לצד שביל בהפרדה, אך חלק לא קטן רוכב על שביל כשיש שביל מופרד, המצב הוא לא פשוט מפני שבעוד יש מדרכה רציפה לאורך כל רחובות העיר, שבילי האופניים ברחובות רבים אינם קיימים ולפעמים יש שטחים בצמתים שהם משותפים ולא תמיד יש רציפות. בחודשים האחרונים התקיים קמפיין שניסה להעלות את המודעות שלציבור הולכי הרגל וציבור רוכבי האופניים לכבד את המרחב של הצד האחר, ראו הפנמה בצילום של שעת שיא בשד’ Kings of Israel, נכון שזה יפה ואפשרי, אני ממליץ על עבודה על יצירת רצף שבילים.

המשך הקמפיין לכיבוד מרכז ההליכה ומרחב הרכיבה הנפרד והתייחסות לנקודות המשותפות ורחובות ללא שבילים ברחבי העיר

יצירת תכנית רכיבת הורה וילדים בגיל עשר בבתי ספר במתקנים שהיום מלמדים חוקי תנועת רכב, לא צריך לעניין ילדים חוקי תנועת רכב למעט מפגש של מעבר חצייה וסימון מעבר אופניים כאשר מערך התחבורה כולל תחבורה ציבורית, רכיבה ושיתוף אופניים. אז המשולש הולכי רגל, רוכבי אופניים ונהגים יראה אחרת לגמרי, ממש כמו בצילום המצורף.

IMG_0182-600x450

  • Tweet
  • Pin It

About When did

Son 45, Love the combination between nature and urban atmosphere, Likes to peel the situation as chocolate wrapper, Enjoying record situations and situations of space.