• Jun : 24 : 2014 - שבוע ספר אלטרנטיבי
  • May : 25 : 2014 - Urban Renewal – Sharona
  • May : 3 : 2014 - ראיון אינטראקטיבי עם האמנית ‏‏ ‎Sharon Pazner מייסדת גלריה 3361
  • Apr : 13 : 2014 - yes Oh gallery
  • Apr : 11 : 2014 - אביב הגיע

הודעה קטנה שתפסה את עיני, העלתה חיוך על שפתי וכשפגשתי יישום שלה בשד’ Grace, רוטשילד ופלורנטין הרגשתי ממש טוב. זה עתה הסתיים שבוע הספר והוויכוח אודות חוק הסופרים ואך תהייה השפעה על עולם הקריאה בעתיד ובשבוע הספר שהסתיים זה עתה והחוק חל עליו, בעיקר בהקשר של בר השגה ורכישות המוניות של ספרים בסדרת הארבע בעשר, על דבר אחד אין ויכוח האוהבים את המילה מודפסת על דף, יקראו וירכשו ספרים ללא קשר לחוק זה או אחד, או למחיר הספר עם או בלי הנחה, הריח, התחושה של לעשות אהבה עם המילים שבספר ולהרגיש אותו כאילו אנו פוגשים את אותם אנשים, מילים ומקומות, היא משהו ששום מציאות לא יכולה להתמודד איתו, אן ספק שמה שאנחנו מעוצב מקריאה או אי קריאה. השאלה היא האם קריאה היא משהו שאמור להיות בר השגה?, תעלה הטענה כי אפשר להשאיל ולקרוא חינם בספריות, היא לא פותרת לא את סוגיית המודעות והמעמד החברתי, פגישה בספר במרחב הציבורי ובחינם מהווה הזדמנות, הקריאה הראשונה האישית שלי, היא קטע ספר שפגשתי על הרצפה בעיר שהובילה לקריאה שנמשכת עד היום שאני מגדיר אותה כתאווה.

נחזור להודעה שקראתי שמציאה לאנשים להוציא ספרים ולהניח אותם על ספסלי העיר ולהזמין לקחת לקרוא, בהליכות והרכיבות לאחרונה בעיר שמתי לב על ספרים המונחים בכיכרות ובשדרות העיר במרכז, לב ודרום תל אביב ולא רק ספרים, תיקים, אביזרים ובגדים ובאסתטיות, עבורי אן דבר ממיס מזה, זה להרגיש עוד לבל של העיר, לשבת לצד ספסל כזה ולעיין בספרים זה להתחבר אל היד שהניחה אותם ולהתחבר אל הרגע, זה להתנתק מהכל ולהיכנס אל עולם קסום, זה הרגע היפה של העיר ושל האנשים שחיים בה ומשתפים מציאות כמו שיתוף וירטואלי ברשת, רק בחזרה למציאות ולמה שהמרחב מציאה.

  • Tweet
  • Pin It

Categories: General, Tel Aviv-Jaffa

Leave a comment


Urban Renewal – Sharona

Posted on May - 25 - 2014

No Comments

yes Oh gallery

Posted on Apr - 13 - 2014

One Response

אביב הגיע

Posted on Apr - 11 - 2014

One Response

Autumn

Posted on Nov - 20 - 2012

5 Comments

Her color: Tel Aviv ...

Posted on Feb - 27 - 2013

No Comments

Night in Tel Aviv

Posted on Jul - 4 - 2011

3 Comments

Twitter Updates

No public Twitter messages.

Advertisers