• Jan : 10 : 2015 - Projects should recognize – RD
  • Dec : 23 : 2014 - ביקור בברכות החורף בגבול תל אביב חולון
  • Nov : 24 : 2014 - Bicycle: חניופן, רגישות? ודגם חדש לתל אופן
  • Nov : 3 : 2014 - Projects should recognize: תחנת ספרים.
  • Oct : 20 : 2014 - Latsi Art: Paraphrasing

ארכיון עבור November, 2014

תהליך המעבר לנסיעה באופניים בתל אביב הוא תהליך של מעל לשני עשורים, שהחל עם הקמת “Tel Aviv for a bicycle”, “Critical Mass” וכיום “Israel for Bicycles” וצוות האופניים בעיריית תל אביב, כיום העיר מתפקדת כעיר אופניים לכל דבר ועניין ולעיר תכנית חומש שנתית במטרה לרשת את העיר לאורכה ולרוכבה ואף להרחיב לכדי שיתוף פעולה עם ערי המטרופולין סביב תל אביב, בעיר כיום מעל ל130 קמ של שבילי אופניים בהפרדה, בנוסף לפרויקט   קרא עוד..

תחנת ספרים נפתחה לאחרונה בקומה השביעית של התחנה המרכזית החדשה, לצד תערוכת הגרפיטי ואומנות הרחוב “The seventh floor” ותערוכתהתחנה הבאהשעומדת להיפתח לקראת סוף החודש בהפקתקולקטיב אוניה”, שלושת הפרויקטים הופכים את הקומה שהיא בשטח של מעל ל1000 מטרים רבועים לאחת הגלריות הפתוחות הגדולות בעיר, היוזמה וההקמה של הספרייה היא של יואב שפרנק פעיל בשכונת נווה שאנן ואיש חינוך ורוברט מקולקטיב אוניה”, ספרייה בקומה השביעית היא חלום שאני מנסה לקדם מעל לשנה,   קרא עוד..

Twitter Updates

No public Twitter messages.

Advertisers