הקומה השביעית, תערוכת קבע אומנות רחוב, The 7th floor-graffiti and street art exhibition 15/06/2013

מפרשים: סיור מופע תלוי מקום בחלליה הנטושים של התחנה המרכזית החדשה בתל אביב