כיכר התזמורת – צילום מתי עלה
ינואר2012 מסתמן כתאריך המעצב את "מרכז התרבות" על אגפיו למעט היכל התרבותהמצוי בתהליך שיקום ושדרוג ברוח המקור שימשך כשנה. עבודות גיאומטריות אחרונות בכיכרהתזמורת, בתכנון דני קרוון, החלפת מרצפות, בכיכר ובשטח הבריכה, עבודותקוסמטיות בגינה השקועה וחלוקתה מחדש לארבעה חלקים, ראשון: חול זיפזיף שכיסה את שטחהעיר ועדיין קיים בעיקר בחופים ושטח הערים השכנות, שני: חול זיפזיף ועצי סברס שהיוקיימים בעבר והולכים ונכחדים, שלישי: דשא אקולוגי המתעצב בעצמו ואינו זקוק לטיפולגננ/ת או השקיה רוויה, המשווים מראה צעיר, אקולוגי ועדכני רביעי: ערוגות פרחיםצבעוניות בתקווה לעתיד אופטימי, התקנת מערכת רמקולים המשמיעה ביצועים ליצירותקלאסיות בביצוע התזמורות הפילהרמונית. שילוב פסל של קדישמן התרוממות. פזור ספסליםסימטריים בצורת עיגול, משולש, מרובע עשויים אבן מחופים טיח ומעליהם דק עץ לישיבהנוחה. הצללת האגף המזרחי של הכיכר בין מעליות היציאה, ריצוף יציאות החירום המכורותבמנגנון הידראולי באבן בגובה הכיכר עבודת שתילת דשא אקולוגי על הגבעה  לצד מדרגות המובילות לספסל מעוגל המקיף את עץהשקמה העתיק ונוף פנוראמי של הכיכר מעל חניון תל קרקעי שאינו מורגש והקומפלקס, שד'עצי אורן במזרח ושדרת עצים מצילים במערב המהוות מעין שדרת חיבור בין שד' רוטשילדלשד' חן.
תיאטרון הבימה – צילום מתי עלה
תיאטרוןהבימה שנפתח לפני כחודש לאחר חמש שנות עבודה שתכנונה הדירה שינה מתושביהעיר שחששו לתוצאה, תוכנן ע"י … כרמי, פרויקט שנוי במחלוקת המשנה את אופיושל מבנה התיאטרון בפעם הרביעית מאז היווסדו, במשך שנות בנייתו החשש הכבד היה לגלותמבנה ענק שלא קשור למרכז התרבות, לגרסאות האינטימיות שעבר בגרסאותיו הקודמות, היוםעם פתיחתו רבות מהחששות התבדו ונוצר מבנה עם מס' חזיתות המשתלבות בקומפלקסוהמפלסים והצורות הגיאומטריות והמעוגלות עוזרות לו להשתלב, בית קפה נפתח בחזיתועם  כסאות ושולחנות לכיכר, הלובי גדלמשמעותית וממנו ניתן להגיע לארבעת אולמותיו העליונים והתחתונים, התיאטרון פתוחלקהל בניגוד לעבר ששימש חלל בית קפה ושימור החזית ההיסטורית המעוגלת, כולל העמודיםששחזרו עושים טוב למבנה ולסביבתו, היה מעודד אילו היו משתלבים בלובי כסאות ישיבהלעיון בתוכניה או מנוחה של ותיקי העיר, מה שמעיב מעט ולא פתור, החזית לרחובתרס"ט שספג את כל האלמנטים, הכניסות והיציאות לחניון, החזית של התיאטרוןלרחוב, הזמן יעיד אם הרחוב ימשיך להיות רחוב עירוני נעים להליכה והיחס שלו לבנייניהמגורים סביבו, הפתרון שאני רואה הוא שימוש בצמחיה ובצמחיה מטפסת בכניסות וביציאותלחניון התת קרקעי וכל קירות החזית לרחוב.
היכל התרבות – צילום מתי עלה
היכלהתרבות, לאחר מאבקים ושנים של ועדות ומשפטים, הפגנות ושולחנות עגולים וניסיוןלשנות את אופיו הפנימי והחיצוני לגמרי לאולם מודרני ואף לפגיע בהכרזה של אונסקושהבניין הוכלל בהכרזה, יש לציין שנערך תהליך דמוקרטי ודיון על אחד מהנכסים שלהעיר, מהלך ודיון לגיטימי הן מצד העירייה והן מצד הציבור, התזמורת שטענה לבעייתאקוסטיקה (שעדיין לא ברור ויתכן שאין בה דבר) לדון על עתיד בניין שלכל צד היוטיעונים למה לשנות, למה לשמר, בסופו של דבר ולאחר גלגולים ושנים, תוצאה קסומההמאזנת ומשמרת את האמירה של המבנה ההיסטורי וצורת המניפה, הפתעה טובה כי מאבקואמונה ברעיון ושיח גם אם הוא מלווה באסרטיביות, אך מכבד את כללי הדמוקרטיה, יביאלתוצאה טובה לעיר, לבניין ולתושבים,כמו כן המעלית שנוספה תוכנס פנימה לתוך ההיכלובכך תתרום לשימור החזית המקורית. צורת המניפה של פנים האולם תשומר, לא יהיה שינויחיצוני מהמוכר, נותר החשש הקיים אך יעוצב לובי הכניסה האם ישמור על הברוטלז'ם,הטיח הלבן והמקור שאין דוגמא לו, לפני מס' שבועות נפתח בפינה המערבית, חזית לכיכרהתזמורת וחזית לגן יעקב, מסעדת שגב, שהיא מסעדה יוקרתית מצד אחד ומצד שני עוזרתלתחושת הביטחון והשהות בכיכר ובגן שבנוסף לה מועסק איש שתפקידו לשמור על הכיכרוהגן מפני ונדליזם והזכות של תושבים ליהנות מהגן ומהכיכר
רכבת בניינים בסגנון הבין לאומי – צילום מתי עלה
קומפלקס רכבתבניינים בסגנון הבאוהאוס (הסגנון הבינלאומי) לאורך רחוב הוברמן במזרח לכיכרוהיכל התרבות, אחד ארוך מאוד והשני קצר בחצי, ביחד יוצרים את המבנה הארוך בעירהמתפרש על גדת רחוב שלמה, ארבעה קומות מעל קומת קרקע שלפניה גינה (היום לסירוגיןחניון) וקומת גג מעט בנסיגה, מוספים למרכז התרבות ויוצרים ההצללה ומשלימים אתהכיכר לכדי פיאצה שהיא בן שלושת הגדולים בעיר, אחרי כיכר רבין וכיכר המדינה(בתקווה כי ימצה ההיגיון ואחוזי הבניה של הבניה יועתקו לסביבתו ולסביבת אקירוב, צמרת,מסוף 2000 והדורות הבאים ייהנו מכיכר שהיא חת ויחידה בעיר), אך סגירת מרפסות תופעהחוצות גבולות, מגדר, מעמד וקבוצה בעיר וגם במדינה, מעיבה לא מעט על שלמות הכיכר, כפישקורה לא מעט בעיר ואנו מכירים זאת היטב במעטפת הרחובות ממערב ומדרום לכיכר רביןואף בכיכר המדינה, מה שמטשטש מעט הם שורת עצי האורן לאורך הגדה המזרחית של כיכר התזמורתלאורך הכיכר ברחוב הוברמן, ההצללות בין מעליות השרות לאורך הרחוב בקצוות הכיכר,שיקום המרפסות, פתיחתם או סגירתם בתריסי עץ כפי שנעשה בשימור בתי באוהאוס לשימור,הסכם חניה מוזל במיוחד לדיירים בחניון וגינון הקומפלקס היו הופכים אותו לפנינהעירונית מהיפות בעיר.
אטריום גדול במרכז הגן – צילום מתי עלה
גן יעקב הציורי,הקלאסיקה בגני העיר שתוכנן ע"י אברהם קרוון, גנן העיר הראשון, שוקם, שומרותכננו בו שינויים ברוח המקור ע"י בנו דני קרוון שתכנן גם את כיכר התזמורתולמרות החששות מביטול הרמפה למפלס השני של הגן, גם כאן לווה במאבקים, שוקמו עציהשקמה ועץ שקמה חדש הובא במיוחד ונשתל בקצה הדרומי של כיכר התזמורת, הפרויקט לווהבגננים ואנשי/ות מקצוע שעמלו ורפאו מחלות של העץ ואף היה חשש למותם, הצליח להצילואף להניב פרות של זן עץ עתיק זה, תוכננו ספסלים קסומים המשתלבים בגן, שביליםהיסטוריים שומרו ופוזרה בו צמחיית פרה, פריחה ועצים, תוך עבודת שחזור מדוקדקת למקור,שוקמה ושומרה הבריכה ההיסטורית ובמקום הרמפה למפלס השני של הגן חוברו שד' רוטשילדוחן דרכה בחן ובהצלחה תוך הוספת שטחים לגן, גינונם והארתם, נוספה מעלית למפלס השניבגינת אטריום פתוחה וחיננית, המבנה בגן ושומר המבנה של תחנת המוניות וסטימנצקי,סטימנצקי פתחה חנות קונספט לעיצוב, (הסיפור ההיסטורי של תחנת המוניות בגללה ובזכותה שומר המבנה ותוכנן המפלסהשני של הגן ששטח זה היה בבעלות פרטי ולא הסכים להתפנות ואנו מרוויחים מכך היום,גן בשני מפלסים קסום מההגדות), הגבעה המחברת בין המפלסים עם המדרגות המתפתלות, עציהשקמה עם הספסלים תחתם, המתפתלים בעמודי המפלסים משווים פנטזיה.
ביתן הלנה רובינשטיין לאומנות מודרנית – צילום מתי עלה

ביתןהלנה רובינשטיין לאומנות מודרנית, אגף של מוזיאון תל אביב לאומנות שהרעיוןהלא מוצלח של הסבתו לאולם חזרות לתזמורית הפילהרמונית ניצל במקרה זה לא בשלמאבקים, הפגנות, שולחנות עגולים, אלה בשל רעיון מושלם שעלה ברגע האחרון ושטחהכניסה בין היכל התרבות לחניון התת קרקעי, נחפר השנה שעברה, ממש עם תום קירויהחניון ובו ישולב אולם חזרות לתזמורת הפילהרמונית במהלך העבודות על ההיכלהמתקיימות היום והווה פתרון של win win הן לתזמורת הפילהרמונית,הן למוזיאון תל אביב לאומנות שהאגף כחלק מחוליה היסטורית והן לציבור שוחר האומנותוכך ניצל ביתן הלנה רובינשטיין לאומנות מודרנית הפתוח לקהל ללא תשלום בשל תרומההמתחדשת משנה לשנה לעת עתה, הביתן עבר שיקום והוספת גלריה לפני מס' שנים ששדרג אתהביתן, הוסיף לו חללים ומעלית, ביתן הלנה רובינשטיין שימש מוזיאון תל אביב לאומנותעד למעבר למשכנו הנוכחי ברחוב שאול המלך כחלק מ"מרכז גולדה" לפני כן שכןהמוזיאון בבית דיזנגוף ברחוב רוטשילד שנתרם ע"י ראש העיר הראשון מאיר דיזנגוףלצורך זה. לדעתי ניתן היום עוד להוסיף לו חללים ולארגן טוב יותר את הגישה אליהם, לבטלאת המעלית הבולטת (בכך להוסיף שטח לגלריות) ולהציב אותה בכניסה ואף להוסיף ספריה,חנות קטנה ובית קפה השטח יציאת החרום שתשתלב עם הגן ותבטיח שהכניסה תמשיך להיותחינם גם אם יפסק המימון.

פריחה בגן יעקב – צילום מתי עלה
סככת מוניות הסיבה לשני המפלסים בגן – צילום מתי עלה
גינת כיכר התרבות משמיעה מוזיקה קלאסית במעגל סגור  – צילום מתי עלה
עץ השיטה העתקיק בגן יעקב, אחד מארבעה – צילום מתי עלה
ארקפה בכיכר התזמורת
חניון תת קרקעי מתחת לכיכר התזמורת – צילום מתי עלה
המפסלס השני בגן יעקב – צילום מתי עלה
אטריום קטן בגן יעקב – צילום מתי עלה
מודעות פרסומת

3 מחשבות על “כיכר התרבות – חלק א': מרכז התרבות פתוח לציבור

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s